Statssekretæren på besøk

29. februar var Avdeling for rettsmedisinske fag (RMF) vertskap for besøk av statssekretær Hans Petter Aasen og ledende byråkrater i Justisdepartementet.

Publisert 06.03.2024
Sist oppdatert 07.03.2024
En gruppe menn som står foran en dør
Fra venstre: Trond Aamo, Statssekretær Hans Petter Aasen, Eirik Nataas Hansen og Christian Lycke Ellingsen

Besøket ble avholdt i forbindelse med arbeidet som en nasjonal rettsmedisin-gruppe jobber med for å få på plass et hjemmelsgrunnlag for bruk av biologisk materiale, innsamlet i forbindelse med rettsmedisinske sakkyndigoppdrag, til metodeutvikling, kvalitetssikring og forskning.

- Det er viktig for fagområdet å løfte frem de utfordringer et manglende hjemmelsgrunnlag medfører og hvilke tiltak som kan iverksettes for å bedre dagens situasjon, sier juridisk spesialrådgiver i RMF, Lillian Bøylestad.

Fra den nasjonale gruppen stilte Eirik Nataas Hansen, RMF (på vegne av det rettsgenetiske fagmiljøet i Norge), Christian Lycke Ellingsen, UiS (på vegne av landets fagmiljø innen rettpatologi og klinisk rettsmedisin, og også på vegne av Norsk rettsmedisinsk forening i kraft av sin rolle som nestleder der), Trond Aamo, St.Olav (på vegne av det rettstoksikologiske fagmiljøet) og Lillian Bøylestad (leder av arbeidet i den nasjonale gruppen).

Fra Justis- og beredskapsdepartementet møtte statssekretær Hans Petter Aasen, Birgitte Istad (avdelingsdirektør, Politiavdelingen), Ellen-Sofie Terland (avdelingsdirektør, Sivilavdelingen), Grethe Kleivan (avdelingsdirektør, Sivilavdelingen) og Oda Eikeland Myrnes (rådgiver, Politiavdelingen). 

I møtet deltok også førstestatsadvokat Guri Lenth fra riksadvokaten og Vigdis Vindenes fra Den rettsmedisinske kommisjon.

Omvisning
De fremmøtte fikk en kort omvisning med beskrivelse av saksgangen i rettsgenetikk, fra prøvemottak, analyse og frem til sakkyndig rapport.

- Vi viste også frem vevsblokker og snitt fra obduksjoner, som er eksempler på den type materiale det er behov for at analyseinstitusjonen får en selvstendig tilgang på, sier Lillian Bøylestad.

Veien videre
Justis- og beredskapsdepartementet vil nå se på hvordan de best skal legge opp arbeidet, og trolig blir nasjonal gruppe også involvert fremover.

- Statssekretæren sa seg enig med oss i at det er en potensiell fare for rettsikkerheten når rettsmedisinske analyseinstitusjoner ikke får gjøre bruk av biologisk materiale til videre metodeutvikling, kvalitetssikring og forskning, og at dette må komme på plass. Våre fagpersoner stiller til disposisjon dersom ønskelig slik at denne prosessen blir best mulig, avslutter Bøylestad.