Søknad om fødselsnummer

DNA-test av mor og barn ved anmodning om fødselsnummer og pass for barn født i utlandet.

​Noen norske utenriksstasjoner vil kreve at det samtidig med oppmøte for innlevering av søknad om norsk fødselsnummer til et barn også er bestilt en DNA-test av mor og barn.

Bestillingsskjemaet

Send inn bestillingsskjemaet

Testen bestilles ved Oslo universitetssykehus (OUS) ved å sende et utfylt bestillingsskjema på e-post til rettsgenetikk@ous-hf.no.

Det som skal fremgå av skjemaet er

  • navn og fødselsdato for mor og barn
  • fakturaadresse
  • hvilken utenriksstasjon som skal motta søknaden og ta prøver av mor og barn

Etter bestillingen får du en referanse fra OUS – et testnummer – som må oppgis til utenriksstasjonen ved oppmøtet. Testnummeret får du på e-post sammen med en faktura.

Postadresse

Utfylt skjema kan også skrives ut og sendes med ordinær post:

Oslo universitetssykehus HF
Seksjon for rettsgenetikk – slektskap og identitet
Postboks 4950 Nydalen
NO 0424 Oslo

Farskap

Merk at farskapet til barnet må være dokumentert før søknadsprosessen kan iverksettes – enten ved fremlegging av ekteskapspapirer eller ved en farskapserklæring godkjent av NAV.

I noen tilfeller kan far bli tilbudt å gjennomføre en farskapstest gjennom NAV for å dokumentere sitt farskap til barnet. Det kan være hensiktsmessig å kontakte den norske utenriksstasjonen i forkant av søknaden om personnummer til barnet, for å avklare behovet for dokumentasjon av farskapet.

Sist oppdatert 02.03.2023