Seniorforskeren Elisabeth Leere Øiestad vant artikkelpris

Seniorforsker ved Rettsmedisinske avdeling, Elisabeth Leere Øiestad, har fått TIAFT Randall Baselt-prisen for artikkelen «Comparative Study of Postmortem Concentrations of Benzodiazepines and Z-hypnotics in Several Different Matrices».

Publisert 11.09.2023

Priskomiteen var veldig imponert over arbeidet. Artikkelen gir verdifull informasjon om fordeling  av angstdempende midler og sovemidler i forskjellige postmortem prøver, og er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom rettstoksikologi og rettspatologi ved RMF. Artikkelen ble publisert i Journal of Analyt​ical Toxicology, det offisielle tidsskriftet til The International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT), i 2022.​

Elisabeth Leere Øiestad leder flere prosjekter innen postmortem toksikologi og legemiddelomsetning og utvikling av analysemetoder og har publisert over 90 vitenskapelige artikler og bokkapitler i anerkjente tidsskrifter og forlag. 

Gratulerer, Elisabeth!​