Bilde av to kolleger i dialog

Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner

Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner er ansvarlig for pre- og postanalytiske fellesoppgaver for rettstoksikologiske tjenester. Avdelingen er ansvarlig for utsendelse av prøvetakingsutstyr, registreringsoppgaver ved prøve-/rekvisisjonsmottak, utsendelse av svarbrev, samt ekspedisjon av sakkyndigrapporter. Avdelingen håndterer rekvirentkontakt, fagsaksarkiv, fakturagrunnlag og forvaltning av laboratoriets fagsystem.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 09:00 - 14:30
  • Tirsdag 09:00 - 14:30
  • Onsdag 09:00 - 14:30
  • Torsdag 09:00 - 14:30
  • Fredag 09:00 - 14:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Generelle henvendelser

Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Prøve leveringsadresse

Rettstoksikologi Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Postboks 495 Sentrum
0105 Oslo

Prøver tatt ved Oslo Universitetssykehus

Send prøven med internt bud direkte til
Lovisenberggata 6

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA avdelingen

    ARTIKLER FRA avdelingen