Bilde av en hånd som holder en blodprøve

Seksjon for rettstoksikologisk analytikk

Seksjon for rettstoksikologisk analytikk har vært akkreditert siden februar 1996 og utfører screening og bekreftelses analyser av alkoholer, karbonmonoksid, legemidler og illegale rusmidler i biologisk materiale.

Kontakt

Postadresse

Generelle henvendelser

Rettstoksikologi Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for rettstoksikologisk analytikk
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Prøve leveringsadresse

Rettstoksikologi Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Postboks 495 Sentrum
0105 Oslo

Prøver tatt ved Oslo Universitetssykehus

Send prøven med internt bud direkte til
Lovisenberggata 6

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA avdelingen

    ARTIKLER FRA avdelingen