Plutselig død grunnet nekrotiserende bløtvevsinfeksjon på halsen

En kvinne i midten av 60-årene ble innlagt ved sitt lokalsykehus med åndenød, hoste og hevelse på halsen. Hun hadde kjent psykoselidelse, var overvektig og røykte. På sykehuset ble det konstatert høy pulsfrekvens, feber og noe anstrengt respirasjon. Til tross for dette ble pasientens allmenntilstand vurdert å være god. Legen som tok imot henne mistenkte lungebetennelse og administrerte intravenøs penicillin og antiobstruktive inhalasjoner. Noen timer senere fikk pasienten uventet hjertestans. Gjenopplivningsforsøket mislyktes og det ble bemerket trange forhold og kraftig hevelse i de øvre luftveiene ved forsøk på intubering.

BIlde av leger som opererer
Foto: OUS

​Ettersom dødsfallet var plutselig og uventet, ble det meldt til politiet, som rekvirerte rettsmedisinsk obduksjon. Ved obduksjonen ble det avdekket små, pussbelagte sårdannelser i svelget samt tallrike små gasslommer, pussfylte hulrom og ødem fortil i halsens muskulatur og bindevev. Ved mikroskopisk undersøkelse fant man akutt betennelse med massiv granulocyttinfiltrasjon, vevshenfall og fibrin.

Den mikrobiologiske undersøkelsen viste vekst av bakterien streptococcus anginosus. Samme bakterie ble også funnet i blodkulturer tatt ved sykehusinnleggelsen. 

​Nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner kan forekomme hos tidligere friske personer, i alle aldersgrupper og uten et tydelig utgangspunkt. Ved flertallet av disse foreligger en blandingsflora med ulike bakterier, men isolerte streptokokkinfeksjoner forekommer. Streptococcus anginosus kan representere en del av normalfloraen i munnhulen og mage-/tarmkanalen og påvises ofte ved infeksjoner i hode-/hals-regionen. Bakterien er kjent for å danne pussfylte hulrom (abscesser), noe som sees oftere hos personer med bakenforliggende kroniske sykdommer. Nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner i hode-halsregionen kjennetegnes av raskt fremadskridende vevsødeleggelse og ledsagende systemisk påvirkning. Den overliggende huden kan fremstå normal, og det kliniske bildet er ofte uspesifikt, eventuelt med symptomer som feber, lokale smerter og luftveisobstruksjon. ​​Tilstanden har høy dødelighet og tidlig diagnostikk med sikring av eventuelt truede luftveier, aggressiv kirurgisk behandling og bredspektret antibiotikabehandling anses avgjørende for prognosen. Her kan du lese artikkelen i sin helhet i engelsk versjon.

Artikkelen er skrevet av lege, ph.d og universitetslektor Ida Kathrine Gravensteen og pensjonert overlege, professor dr. med. Sidsel Rogde ved seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin, Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin, OUS.​​

Sist oppdatert 18.01.2023