Bruk setebeltet og bruk det riktig

Hva gjør at noen blir alvorlig skadet eller dør, mens andre i samme bil, eller som er involvert i en tilsvarende kollisjon overlever?

BIlde av sykebil
Foto: Apeland/ Katrine Lunke

Et stort tverrfaglig prosjekt om skader etter bilulykker har nettopp blitt ferdigstilt og siste artikkel er nylig publisert. Målet med prosjektet var å undersøke om skader og dødsfall kan forebygges, samt å forstå mekanismene som fører til personskade i bilkollisjoner. Hva gjør at noen blir alvorlig skadet, mens andre i samme bil, eller involvert i en lignende kollisjon overlever uten skader? 

​​I 2013-2016 undersøkte man bilulykker i Sørøst-Norge hvor ungdom og unge voksne ble alvorlig skadet. Prosjektmedarbeidere fra ambulanseavdelingen rykket ut til ulykkesstedene. De snakket med de involverte og foretok egne granskninger av kjøretøyene. Skadene ble registrert ved legeundersøkelser på sykehuset eller ved obduksjon. Totalt 111 personer i alderen 16-24 år ble alvorlig skadet eller døde i løpet av studieperioden. I 59% av disse tilfellene kunne skadeomfanget blitt betydelig redusert om sikringsfeil hadde blitt unngått. De observerte feilene var:

a. Manglende beltebruk

b. Feil beltebruk, for eksempel at den skrå delen av bilbeltet var plassert bak ryggen

c. Feil innstilling av seteryggen i «sovestilling»

d. Løse gjenstander i bilen 

c. Gammel bil uten airbagger innstallert

En tidligere publisert artikkel fra samme prosjekt beskrev hva som kjennetegner ulykkene hvor unge folk dør og blir alvorlig skadet. Høy fart, kjøring på natten, dårlige kjøreferdigheter og ruspåvirkning viste seg å være fellesnevnerne.

​Dette prosjektet har utgått fra de rettsmedisinske, traumekirurgiske og prehospitale fagmiljøene ved Oslo universitetssykehus. Prosjektet har hatt samarbeid med politiet, Statens Vegvesen og Statens Havarikommisjon og ble finansiert i hovedsak med midler fra Gjensidige stiftelsen. Prosjektleder har vært Arne Stray-Pedersen, overlege og professor ved Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), OUS. 


Sist oppdatert 22.01.2023