En person som har på seg maske og hansker

Seksjon for molekylær patologi

Seksjon for molekylær patologi er landets største senter for somatisk molekylær kreftdiagnostikk, og tilbyr et bredt spekter av analyser for de fleste krefttyper. Våre laboratorier tilbyr analysemetodene FISH, flowcytometri, og et stort repertoar av molekylære analyser av DNA og RNA, inkludert gensekvensering.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for patologi
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdeling for patologi Radiumhospitalet/ OCCI Ullernschausseen 70 0379 Oslo

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA seksjonen

    ARTIKLER FRA seksjonen