Forebygging av livmorhalskreft

En bredt sammensatt faggruppe (inkludert medlemmer av Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet) har nylig publisert en kronikk på Forskning.no. Etter diverse medieomtaler om treffsikkerheten i Livmorhalsprogrammet er det behov for en del oppklaringer; hva som er mulig å oppnå med screening og hvilke prioriteringer som må gjøres for å balansere mellom nytte og ulemper.

En gruppe blå og rosa blomster
Foto: AKL, OUS. Illustrasjon av normal cytologi

Humant papillomavirus (HPV) har over tid økt i befolkningen, særlig i de yngste aldersgruppene. Norge har hatt en økning i behandlingstrengende celleforandringer og kreft i livmorhalsen i de yngre aldersgrupper. Screening av friske kvinner under 25 år kan likevel gi mere skade enn nytte og bør unngås. Klinikk for laboratoriemedisin er en viktig bidragsyter i livmorhalsprogrammet, gjennom analyser som en del av screeningen. Fagansvarlig overlege dr.med. Agnes Kathrine Lie ved avdeling for patologi hos Radiumhospitalet har siden 2017 vært prosjektleder for implementering av HPV primærscreening i Helse Sør-Øst, og er medlem av Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet. ​​Her kan du lese hele kronikken om livmorhalsprogrammet og forebygging av livmorhalskreft.​

Sist oppdatert 03.03.2023