Fagkveld om "Nye nasjonale retningslinjer for cytologi og HPV»

21. mars avholdt Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS) fagkveld for fastleger, gynekologer og jordmødre om de nye retningslinjene som har kommet for cytologi og HPV.

Publisert 23.03.2023
kl.jpg

God dialog: Oslo universitetssykehus vil tilrettelegge for flere fagkvelder slik at helsepersonell for god informasjon om hva som skal videreformidles til pasientene. Foto: Nina Dyrnes.

Det var over 40 deltakere som deltok på arrangementet som ble avholdt i forskningsbygget på Radiumhospitalet.

- Det er givende at så mange møtte opp og deltok aktiv ved å stille spørsmål. Vi kommer til å invitere til ny fagkveld i fremtiden med aktuell tematikk og håper at flere melder seg på slik at kunnskapen spres, sier kunderådgiver Nina Dyrnes som var en del av vertskapet. ​

Utvalgt av Helse Sør-Øst

Avdeling for patologi ved Klinikk for laboratoriemedisin er én av tre patologiavdelinger som er valgt ut til å være regionslaboratorium for cytologi og HPV testing i Livmorhals- programmet i HSØ. Kathrine Lie, som er fagansvarlig for HPV-diagnostikken i OUS og regional prosjektleder for HPV primærscreening i HSØ, redegjorde for de nye retningslinjene for primærscreening i 2023, og de nye algoritmene for oppfølgning av kvinner som er behandlet for høygradige forstadier og kreft i livmorhalsen. Hun kom også inn på fastlegers og gynekologenes rolle i oppfølging av laboratoriefunn.

- Det er viktig at vi tilrettelegger for god dialog med fastlegene og gynekologene i regionen slik at de er informert om de nye retningslinjene og videreformidlere informasjonen på en forståelig måte til sine pasienter. Tettere dialog skaper også mer forutsigbarhet og trygger både helsepersonell og pasienten, sier Lie. 

Lie fortalte også at etter innføring i HSØ av fullautomatisert HPV plattform med utvidet genotyping, (14 genotyper) kan OUS gi en bedre risikostratifisering av kvinner med positiv HPV test.

- De HPV-genotypene vi påviser inndeles i høy-onkogene, middels-onkogene og lav-onkogene HPV typer basert på risiko for kreftutvikling. Mens laboratoriets rutine HPV- instrumenter påviser de 14 vanligste HPV-genotypene kan laboratoriet også påvise og genotype 28 HPV-typer i biopsimateriale. ​

Kan analysere opptil 1000 prøver i døgnet

Når hele screeningpopulasjonen vil få HPV som primærscreening fra 1. juli vil laboratoriet på Radiumhospitalet ha utvidet kapasiteten og kan analysere opptil 1000 prøver i døgnet med to fullverdige HPV- plattformer.

- Ingen screeningtest er 100% sikker og det kan forefinnes kvinner med HPV-genotyper som ikke påvises i screeningtesten, men det er veldig viktig at det oppgis dersom kvinnen har symptomer når fastleger, jordmødre og gynekologer rekvirerer prøver, sier Lie. ​

Elektronisk rekvirering

Kunderådgiver Ravina Skogli presenterte og ga nyttige tips om den elektroniske samhandlingen som er innført for rekvirenter. 80% av mottatte prøver ved laboratoriet er nå rekvirert via Interactor.

fagkveld 3.jpg

Tilbyr opplæring: Kunderådgiverne ved Klinikk for laboratoriemedisin tilbyr hjelp med installasjon av DIPS-Interactor og opplæring i rekvireringssystemet. Foto: Nina Dyrnes.

- Det er viktig at elektronisk rekvisisjon er korrekt utfylt og at rekvisisjonen sendes elektronisk. For de som enda ikke har fått installert Interactor ga vi en opplæring i hvordan dette utfylles korrekt. 

Følgende pasientjournalsystemene er integrert med DIPS-interactor; PRIDOK, PasietSky, CGM, Hove Total (System X), Infodoc og Webmed. Det jobbes også med å få flere pasientjournalsystemer integrert. I tillegg vil nesten hele analyse-repertoaret til OUS være tilgjengelig for brukerne. ​

- Det finnes også et bredt utvalg av analyser som kan bestilles elektronisk fra fagområdene mikrobiologi, medisinsk biokjemi, farmakologi, hormonanalyser, immunologi og vi hjelper selvsagt med installasjon av DIPS- Interactor og opplæring av det elektroniske rekvireringssystemet, sier Skogli. ​

En reise inn prøvens gang

Enhetsleder for cytologisk laboratorium Kristin Ebeltoft tok forsamlingen med på en «reise» inn i selve laboratoriet og forklarte hvordan prøvene blir mottatt, fordelt og hvordan bioingeniører og leger arbeider faglig med korrekt diagnostikk av prøvene. Hun viste også hvilke utfordringer laboratoriet har når prøve-børster er plassert feil i prøvebeholder, da kan laboratorie- instrumenter stoppe og analysetiden forlenget.

fagkveld 2.jpg

Prøvens gang: Deltakerne fikk også informasjon om hva som skjer når Avdeling for patologi mottar prøvene. Foto: Nina Dyrnes.

- Det er viktig at helsepersonell har kjennskap til hva som skjer når prøven ankommer oss og hva som bidrar til flaskehalser. Forståelse for hverandres arbeidsrutiner vil forhåpentligvis bidra til at vi utfyller rekvisisjoner og sender prøver korrekt, som igjen bidrar til at vi på laboratoriet får effektive arbeidsprosesser og kan levere innen korte svartider og bidra med korrekt diagnostikk. 

Ønsker du elektronisk rekvirering til OUS? Ta kontakt med oss på e-post kundesupportlims@ous-hf.no