En lege som snakker med en pasient

Cytologisk poliklinikk

Cytologisk poliklinikk er en funksjon under Avdeling for patologi. En cytologisk prøve er en celleprøve. Prøvetakingen utføres av patolog som assisteres av bioingeniør. Begge har spesialkompetanse innen cytologi. Det gjøres ca. to og et halvt tusen punksjonscytologiske prøvetakninger i løpet av året.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for patologi
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdeling for patologi Radiumhospitalet/ OCCI Ullernschausseen 70 0379 Oslo

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA seksjonen

    ARTIKLER FRA seksjonen