Innføring av nytt laboratoriedatasystem i Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus HF

Mandag 13. november tar Oslo universitetssykehus i bruk nytt laboratoriedatasystem, LVMS (LabVantage Medical Suite) i Avdeling for patologi.

Publisert 20.10.2023
En person med hansker og maske
Foto: Shutterstock.

Systemet har tidligere vært tatt i bruk for et begrenset fagområde; Livmorhalsprogrammet og obduksjon. Nå skal fagområdene histologi, cytologi og spesiallaboratoriene også ta i bruk LVMS. Løsningen er en regional løsning og vil bidra til bedre samhandling om pasientprøver mellom foretakene i Helse Sør-Øst. Innføringen er også et viktig skritt mot digital patologi.

Dette er en stor endring for avdelingen med både nye rutiner og bruk av nytt datasystem. Som en konsekvens av dette vil man kunne oppleve forsinket svartid på samtlige prøver nå i innføringsfasen da ansatte er under opplæring.

Vi oppfordrer deg til å angi korrekt prioritering på rekvisisjoner som sendes inn sammen med prøvene til laboratoriene. Vi er avhengig av korrekt prioritering, slik at de prøver som haster mest håndteres først og alle pasienter får svarene så raskt som mulig.

Det er også til stor hjelp at rekvisisjoner er korrekt fylt ut slik man ikke bruker unødvendig tid på å lete frem informasjon. Se prosedyre: Rekvirering av undersøkelser til Klinikk for laboratoriemedisin.