En gruppe beger med forskjellige fargede væsker

Seksjon for kontroll og produksjon

Seksjon holder til på Ullevål sykehus i bygg 25 (nord i 4. etasje). I tillegg til avdelingens akkreditering iht ISO 15189, er seksjonen sertifisert etter ISO 13485. Omfanget av denne sertifiseringen inkluderer planlegging, utvikling, produksjon, distribusjon og salg av substrater som dyrkingsmedier, PCR-kit og reagenser for påvisning, identifikasjon og resistensbestemmelse av mikrober. Validering, implementering av ny CE merket in vitro diagnostisk medisinsk utstyr og samarbeider tett med avdelingens leger og de diagnostiske seksjonene. Videre omfatter den dekontaminasjon av smitteavfall, spesialrenhold, og sterilisering av produkter og gjenbruksutstyr til laboratoriet. Seksjonen har også ansvar for å vedlikeholde avdelingens stammebank med referansemikrober (fra ATCC og CCUG) som brukes til kvalitetskontroll av produktene og som referansestammer i mikrobiell diagnostikk av andre seksjoner i avdelingen. Videre utfører seksjonen pasientprøveflyt mellom MIK og IMM, samt har varelogistikk av reagenser til MIK på Rikshospitalet.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 14:30
  • Tirsdag 08:00 - 14:30
  • Onsdag 08:00 - 14:30
  • Torsdag 08:00 - 14:30
  • Fredag 08:00 - 14:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.