Foto: Forskermann ser inn i mikroskop

Seksjon for forskning

Seksjonen dekker et bredt forskningsområde innen molekylær medisin. Vi benytter tverrfaglige molekylærbiologiske verktøy (molekylærbiologi, biokjemi, strukturbiologi, imaging, cellebiologi, og stamcelleforskning). Vi benytter flere modellorganismer som E. coli, gjær, C. elegans og mus samtidig som vi har translasjonsforskning med flere kliniske studier på infeksjoner, aldring og ikke-overførbare sykdommer.

Kontakt

Sentralbord SINTEF:

Postadresse

SINTEF
Postboks 124
Blindern
0314 Oslo

Slik finner du fram

En bygning med biler parkert foran

Forskningsveien 1

Forskningsveien 1

SINTEF-bygget

0373, Oslo

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.