Nasjonalt referanselaboratorium for toxoplasmose

Nasjonalt referanselaboratorium for toxoplasmose har som oppgaver - å utføre, utvikle og validere diagnostiske metoder for påvisning av toxoplasmainfeksjoner. - å gi informasjon, råd og anbefalinger om toxoplasmainfeksjoner, inklusive rutiner for diagnostikk og behandling.

​Analysene utføres ved Avdeling for mikrobiologi

Rikshospitalet, Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, tlf: 23 07 10 99

Kontaktpersoner

Overlege Regine Barlinn, tlf: 23 07 11 57, regbar@ous-hf.no
Enhetsleder: Zeidad​ Fernandez​, tlf: 23 07 11 63, zeifer@ous-hf.no

Våre hovedoppgaver er

  • Være oppdatert når det gjelder metodeutvikling for påvisning av Toxoplasma gondii DNA og antistoffer inklusive aviditetsundersøkelser.
  • Bistå landets mikrobiologiske avdelinger med materiale og råd i forbindelse med validering av metoder for påvisning av Toxoplasma gondii.
  • Utføre supplerende pasientrettede analyser for nærmere spesifisering og tidfesting av toxoplasmainfeksjon.
  • Gjennomføre studier som kan belyse den kliniske betydning av de ulike diagnostiske metodene
  • Utføre toxoplasmose-relatert forskning som belyser patogenese, epidemiologi og klinikk ved toxoplasma-infeksjoner spesielt i relasjon til smitte av fostre.

Oversikt over oppgaver som utføres

Toxoplasma gondii antistoffpåvisning

Toxoplasma-IgG -og IgM-antistoffer påvises ved standardmetoder. Det utføres to ulike IgG- og IgM-undersøkelser.  Dersom det påvises både IgG- og IgM-antistoffer, utføres toxoplasma-IgG-avidtetsanalyse for å kunne estimere smittetidspunktet ut i fra IgGs bindingstyrke til spesifikt toxoplasmaantigen.

 Hos barn < 1 år utføres i tillegg Toxoplasma gondii-IgA-undersøkelse som parameter for mulig kongenitt toxoplasmainfeksjon.

Toxoplasma gondii-DNA-påvisning

Påvisning av Toxoplasma gondii-DNA utføres ved PCR og påvises i ulike prøvematerialer: Toxoplasma-DNA påvises kvalitativt som påvist/ikke påvist.

Toxoplasma gondii-PCR utføres vanligvis ikke i blodprøver, unntatt i navlestrengsblod fra nyfødte med mistanke om toxoplasmose som følge av kliniske symptomer eller på grunn av sikker eller mulig maternell toxoplasmainfeksjon i svangerskapet.

Undersøkelsen kan i spesielle tilfeller utføres i EDTA-blod hos voksne ved klinisk mistanke om disseminert infeksjon

Reagens- og stammeforsyning

 Vi kan tilby et panel av pasientprøver når laboratorier skal validere metoder for påvisning av Toxoplasma gondii-DNA eller -antistoffer. Prøvevolum kan i denne sammenheng være en begrensende faktor.

Anbefalte analyser ved mistanke om toxoplasmose i graviditeten, blodprøve fra mor

Toxoplasma-IgG og -IgM. toxoplasma-IgG-aviditet dersom det påvises antistoffer mot både IgG og IgM. Det anbefales alltid kontrollprøve dersom det påvises aviditet i nedre (lav) eller gråsoneområdet og mistanke om smitte i svangerskapet.

Ved bekreftet sikker eller sannsynlig toxoplasmainfeksjon i svangerskapet, henvisning

Det anbefales henvisning til Seksjon for Fostermedisin og Ultralyd, Rikshospitalet, tlf 23 07 26 16, evt. annen tilsvarende regional institusjon, for nærmere oppfølging.

Fostervannsprøve fra mor

Ved mistenkt toxoplasmose hos gravid > 15 uker, vurderes toxoplasma-PCR i fostervann ved Seksjon for fostermedisin.

Prøver som bør tas i forbindelse med fødsel

  • Placentabiopsi til toxoplasma-PCR
  • Fostervannsprøve til toxoplasma-PCR
  • Navlestrengsblod av barnet til toxoplasma-PCR, toxoplasma-IgG, -IgM og -IgA-analyser
  • Kontroll serumprøve av mor til aviditetsanalyse.

Oppfølgingsprøver av barnet

Blodprøve bør tas 6-9 måneder etter fødsel, evt. ved 1 års alder i tillegg.

Toxoplasma-IgG, -IgM og -IgA-analyse utføres for å kunne påvise eventuelle egenproduserte antistoffer hos barnet som tegn på intrauterin smitte.

Forskning

Etableringen av referanselaboratoriefunksjonen er basert på forskning innen feltet over flere år. Det henvises til publikasjonslisten. En klinisk doktorgradsstipendiat ved OUS Rikshospitalet er for tiden aktiv innen toxoplasmosefeltet.

​​1. Austeng MA, Eskild A, Jacobsen M, Jenum PA, Engdahl B. Maternal infection with toxoplasma gondii in pregnancy and the risk of hearing loss in the offspring. Int J Audiol 2010, 49, 65-8.

2. Bénard A, Petersen E, Salamon R, Chêne G, Gilbert R, Salmi LR, European Toxoprevention Study Group (EUROTOXO). Survey of European programmes for the epidemiological surveillance of congenital toxoplasmosis.Euro Surveill 2008, 13, 1883-4. 

3. Gollub EL, Leroy V, Gilbert R, Chêne G, Wallon M, European Toxoprevention Study Group (EUROTOXO). Effectiveness of health education on Toxoplasma-related knowledge, behaviour, and risk of seroconversion in pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008, 136, 137-45. 

4. Arora S, Jenum PA, Aukrust P, Rollag H, Andreassen AK, Simonsen S, Gude E, Fiane AE, Geiran O, Gullestad L. Pre-transplant Toxoplasma gondii seropositivity among heart transplant recipients is associated with an increased risk of all-cause and cardiac mortality. J Am Coll Cardiol 2008, 51, 1827-8. 

5. Arora S, Jenum PA, Aukrust P, Rollag H, Andreassen AK, Simonsen S, Gude E, Fiane AE, Geiran O, Gullestad L. Pre-transplant Toxoplasma gondii seropositivity among heart transplant recipients is associated with an increased risk of all-cause and cardiac mortality. J Am Coll Cardiol 2007, 50, 1967-72. 

6. Edvinsson B, Darde M-L, Pelloux H, Evengård E on behalf of the ESCMID Study Group on Toxoplasmosis. Rapid genotying of Toxoplasma gondii py pyrosequencing. Clin Microbiol Infect 2007, 13, 424-9.

7. The SYROCOT (Systematic Review on Congenital Toxoplasmosis) study group. Effectiveness of prenatal treatment for congenital toxoplasmosis: a meta-analysis of individual patients’ data. Lancet 2007, 369, 115-22. 

8. Chen KT, Eskild A, Bresnahan M, Stray-Pedersen B, Sher A, Jenum PA. Previous maternal infection with Toxoplasma gondii and the risk of fetal death. Am J Obstet Gynecol 2005, 193, 443-9. 

9. Cook AJC, Gilbert RE, Buffolano W, Zufferey J, Petersen E, Jenum PA, Foulon W, Semprini AE, Dunn DT on behalf of the European Research Network on Congenital Toxoplasmosis. Sources of Toxoplasma infection in pregnant women: a European multicentre case control study. BMJ 2000, 321, 142-7. 

10. Reiter-Owona I, Petersen E, Joynson D, Aspöck H, Dardé ML, Disko R, Dreazen O, Dumon H, Grillo R, Gross U, Hayde M, Holliman R, Ho-Yen DO, Janitschke K, Jenum PA, Naser K, Olszewski M, Thulliez Ph, Seitz HM. The past and present role of the Sabin-Feldman dye test in the serodiagnosis of toxoplasmosis. Bull World Health Organ 1999; 77: 929-35. 

11. Naessens A, Jenum PA, Pollak A, Decoster A, Lappalainen M, Villena I, Lebech M, Stray Pedersen B, Hayde M, Pinon JM, Petersen E, Foulon W. Diagnosis of congenital toxoplasmosis in the neonatal period: A multicenter evaluation. J Pediatr 1999; 135: 714- 9. 

12. Foulon W, Pinon J-M, Stray-Pedersen B, Pollak A, Lappalainen M, Decoster A, Villena I, Jenum PA, Hayde M, Naessens A. Prenatal diagnosis of congenital toxoplasmosis: a multicenter evaluation of different diagnostic parameters. Am J Obstet Gynecol 1999; 181: 843-7. 

13. Jenum PA. Diagnosis and epidemiology of Toxoplasma gondii infection among pregnant women in Norway. Thesis. National Institute of Public Health, Oslo, Norway March 1999. 

14. Foulon W, Villena I, Stray-Pedersen B, Decoster A, Lappalainen M, Pinon J-M, Jenum PA, Hedman K, Naessens A. Treatment of toxoplasmosis during pregnancy: A multicenter study of impact on fetal transmission and children's sequelae at age 1 year. Am J Obstet Gynecol 1999; 180: 410-5. 

15. Jenum PA, Stray-Pedersen B. Development of specific immunoglobulins G, M and A following primary Toxoplasma gondii infection in pregnant women. J Clin Microbiol 1998; 36: 2907-13. 

16. Jenum PA, Stray-Pedersen B, Melby KK, Kapperud G, Whitelaw A, Eskild A, Eng J. Incidence of Toxoplasma gondii infection in 35,940 pregnant women in Norway and pregnancy outcome for infected women. J Clin Microbiol 1998; 36: 2900-6. 

17. Jenum PA, Holberg-Petersen M, Melby KK, Stray-Pedersen B. Diagnosis of congenital Toxoplasma gondii infection by polymerase chain reaction (PCR) on amniotic fluid samples. The Norwegian experience. Acta Pathol Microbiol Immunol Scand 1998; 106: 680-6. 

18. Jenum PA, Kapperud G, Stray-Pedersen B, Melby KK, Eskild A, Eng J. Prevalence of Toxoplasma gondii specific immunoglobulin G antibodies among pregnant women in Norway. Epidemiol Infect 1998; 120: 87-92. 

19. Jenum PA, Stray-Pedersen B, Gundersen A-G. Improved diagnosis of primary Toxoplasma gondii infection in early pregnancy by determination of antitoxoplasma immunoglobulin G avidity. J Clin Micobiol 1997; 35: 1972-7. 

20. Kapperud G, Jenum PA, Stray-Pedersen B, Melby K, Eskild A, Eng J. Risk factors for Toxoplasma infection in pregnancy: Results of a prospective case-control study in Norway. Am J Epidemiol 1996; 144: 405-12. 

21. Stray-Pedersen B, Jenum PA. Current status of toxoplasmosis in pregnancy in Norway. Scand J Infect Dis 1992; Suppl 84: 80-83. 

22. Stray-Pedersen B, Jenum PA. Economic evaluation of preventive programmes against congenital toxoplasmosis. Scand J Infect Dis 1992; Suppl 84: 86-96

Toxoplasma prevalence among pregnent women in Norway.pdf

Årsrapporter​

​Se labfag.no for årsrapporter

Sist oppdatert 15.06.2023