Nasjonalt referanselaboratorium for syfilis diagnostikk

Nasjonalt referanselaboratorium for syfilisdiagnostikk har ansvar for å utføre eller videreføre mikrobiologiske undersøkelser vedrørende syfilis (Treponema Pallidum) på vegne av andre laboratorier i Norge, samt tilby råd, informasjon og tilbakemeldinger vedrørende syfilis diagnostikk, rutiner og anbefalinger.

Analysene utføres ved Avdeling for mikrobiologi

Enhet for serologi, OUS Ullevål tlf: 22 11 88 58
Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål tlf: 22 11 88 45

Kontaktpersoner

Overlege: Veselka Petrova Dimova- Svetoslavova 
E-post: vesdim@ous-hf.no  Tlf. 22118855
Enhetsleder Enhet for serologi: Silje Strand Johannessen
E-post: uxstsn@ous-hf.no  Tlf. 22118858
Enhetsleder Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi: Beth-Marie Brotnov
E-post: bbro@ous-hf.no  Tlf.22118854

Ta gjerne kontakt med avdelingen ved spørsmål. Kontaktinformasjon og nærmere informasjon om analysene finnes i avdelingens brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi.

Serologiske analyser

  • Treponema pallidum totalantistoff (screeningtest) (A): Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform (Architect Abbott). I tillegg utføres alternativ screeningtest (totalantistoff) ved annen enhet ved avdelingen (Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, Rikshospitalet) som immunkjemisk analyse på alternativ automatisk analyseplatform (LiaisonXL DiaSorin).
  • Treponema pallidum IgM (A): Analysen utføres på Evolis analyseplattform med test fra Euroimmun. En semikvalitativ ELISA-test som påviser spesifikke IgM antistoffer mot Treponema pallidum i humant serum og plasma. Testen brukes også ved oppfølging ved mistanke om kongenitt syfilis.
  • Treponema pallidum hemagglutinasjonstest (TPHA) (A): Hemagglutinasjonstest som påviser spesifikke antistoffer mot Treponema pallidum i serum eller spinalvæske (IMMUTREP TPHA). Utføres manuelt. Brukes som supplerende/bekreftende test ved reaktivt primærtestresultat.
  • Syfilis reagin test (RPR) (A): Ikke-treponema antistofftest som inngår i supplerende undersøkelser som utføres ved reaktivt syfilis primærtestresultat. Benyttes som mål på sykdomsaktivitet og for oppfølging av behandling.

Molekylære analyser

  • Treponema pallidum DNA PCR: Kvalitativ påvisning av Treponema pallidum DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

I tillegg vil avdelingen tilby følgende:

  • Opprettholde en samling av referansemateriale
  • Vitenskapelig råd og støtte
  • Samarbeid og forskning
  • Bistå i overvåking, beredskap og respons ved utbrudd
  • Utprøving og innføring av ny diagnostikk i fremtiden

Prøver sendes til:
Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Årsrapporter

​Se labfag.no for årsrapporter​​

Sist oppdatert 16.05.2023