Nasjonalt referanselaboratorium for HIV

Nasjonalt referanselaboratorium for HIV har ansvar for å utføre eller videreføre mikrobiologiske undersøkelser vedrørende HIV på vegne av andre laboratorier i Norge, samt tilby råd, informasjon og tilbakemeldinger vedrørende HIV diagnostikk, rutiner og anbefalinger.

Analysene utføres ved Avdeling for mikrobiologi

Molekylærdiagnostisk og virologisk enhet, Ullevål, tlf: 22 11 88 45
Serologisk enhet, Ullevål, tlf: 22 11 88 58
Seksjon for utvikling, Ullevål, tlf: 22 11 88 47

HIV-relaterte analyser som utføres ved Avdeling for Mikrobiologi

Kontaktpersoner

Leder: Overlege Andreas Lind
E-post: Andreas Lind
Tlf: 22 11 88 51

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi: Enhetsleder Veronica Klausmark Jensen
Enhet for serologi: Enhetsleder Silje Strand Johannessen  
Seksjon for utvikling: Seksjonsleder Mona Holberg-Petersen.
Seksjon for utvikling: Bioingeniør Gunilla Lövgården.

Våre hovedoppgaver er 

  • Kvalitetskontroll
  • Metodeutvikling
  • Forskning
  • Informasjon og tilbakemelding til primærlaboratoriene om metoder, prosedyrer og forskningsresultater som er viktige for primærlaboratoriets kvalitet og faglige utvikling.

 

Årsrapporter​

​Se labfag.no for årsrapporter

Sist oppdatert 10.06.2024