Intern flytting og overtakelse av analyser i Avdeling for medisinsk biokjemi

F.o.m. 01.05.2024 vil analysene 5HIAA, HVA og VMA i urin flyttes fra Seksjon for medfødte metabolske sykdommer (Rikshospitalet) til Hormonlaboratoriet (Aker sykehus).

Publisert 23.04.2024
urinbeger

Foto: MBK

Siste analyseserie på Rikshospitalet settes opp mandag 29. april 2024. Se Hormonlaboratoriets nettsider og informasjon på intranettet for ev nye detaljer rundt prøvetaking, behandling, oppbevaring og forsendelse. I en overgangsperiode vil evt. «feilsendte» uriner til disse analysene bli videresendt Hormonlaboratoriet. Hormonlaboratoriet vil opprettholde samme grad av service for analyttene som tidligere.  

Lenke til analysebeskrivelser i Brukerhåndboken på OUS.labfag.no: