Nye referansegrenser for fytansyre, C26 og C26/C22

Fra og med 01.03.2024 endres referansegrensene for fytansyre, C26 og C26/C22 på grunn av overgang til nytt instrument.

Publisert 21.02.2024
En lege og en pasient
Foto: MBK

Analyse av fytansyre og ultralange fettsyrer (C22, C24, C26) er en screening for peroksisomale sykdommer, se Ulike-sykdomsgrupper/peroksisomale-sykdommer. Referansegrensene ble endret 06.11.2023 fordi analysen ble overført til nytt analyseinstrument. Analysen er nå igjen overført til et nytt instrument av hensyn til logistikken i laboratoriet. Det medfører at referansegrensene må endres igjen, tilbake til de grensene vi hadde før 06.11.2023. Endringen skjer fra 01.03.2024 og gjelder fytansyre, C26 og C26/C22. Det er uendrede grenser for C22, C24 og C24/C22.

For nye og gamle grenser, se dokumentet: 
Nye referansergenser fytansyre, C26 og C26/C22 (PDF, 448kB).