Metabolomikk – ny biokjemisk gullalder for persontilpasset medisin

Kronikk i Tidsskriftet Den norske legeforeningen beskriver hvordan metabolomikk er biokjemiens svar på genetikkens helgenomundersøkelse. Teknologien kan løfte persontilpasset medisin til neste nivå.

Diagram, skjematisk
Figur: Her ser du tusenvis av biokjemiske reaksjoner og molekyler. (For interaktiv versjon: https://kegg.jp/pathway/map01100)

​Kronikken som er skrevet av overlege Helge Rootwelt og enhetsleder Katja Benedikte Prestø Elgstøen ved Avdeling for Medisinsk biokjemi ved Oslo universitetssykehus påpeker hvordan flere tusen ulike molekyler kan måles i én dråpe blod. Metabolomikk kan påvise «alle» småmolekylære stoffer i ethvert prøvemateriale. Dette er biokjemiens svar på genetikkens helgenomundersøkelse. Teknologien kan løfte persontilpasset medisin til neste nivå.

Medisinske fremskritt skyldes ofte teknologiske nyvinninger. Vi kjenner alle eksempler på dette fra våre egne fagfelt. For et par generasjoner siden kom analyseinstrumenter, automasjon og datamaskiner. Det ble en gullalder i medisinsk biokjemi, som resulterte i bedre diagnostikk og pasientbehandling. Dagens laboratoriemedisin er målrettet, basert på klinisk skjønn og velfunderte hypoteser. Rekvirenten bestiller noen velvalgte analyser i tråd med Gjør kloke valg-kampanjen. Veldig bra. Men hva om laboratoriet kunne analysert «alle» metabolittene i prøven og presentert et unikt, biokjemisk fingeravtrykk velegnet til både diagnostikk, persontilpassede terapivalg og monitorering av sykdomsforløp, etterlevelse og behandlingseffekt?

Trykk her for å lese hele kronikken til Helge Rootwelt og Katja Benedikte Prestø Elgstøen i Tidsskrift for Den norske legeforening

Sist oppdatert 29.01.2024