Nye referansegrenser for fytansyre, C26 og C26/C22

Endrede referansegrenser for fytansyre, C26 og C26/C22 fra og med 6. november 2023.

Publisert 18.10.2023
Sist oppdatert 09.01.2024
En person som holder en penn
Foto: Pixabay.com

Analyse av fytansyre og ultralange fettsyrer (C22, C24, C26) er en screening for peroksisomale sykdommer, se nettsiden vår for mer informasjon. Analysen er overført til nytt analyseinstrument. Det medfører at referansegrensene må endres for fytansyre, C26 og C26/C22. Det er uendrede grenser for C22, C24 og C24/C22. Endringene gjelder fra 6.11.23.

Trykk her for å åpne Excelfil med nye og gamle referansegrenser (XLS).