Seksjon for hemostase og trombose (SHOT) fyller ti år

1.april markerte SHOT ved Klinikk for laboratoriemedisin sitt ti års jubileum.

Publisert 01.04.2022
IMG_3714.jpg

Holdt tale: Avdelingsleder for medisinsk biokjemi innledet arrangementet med tale og overrakte blomster på vegne av klinikken. Fra høyre: Olav Klingenberg og Carola Elisabeth Henriksson. Foto: Sandra Dale.

– De ansatte ved SHOT har gjort et stort arbeid i disse ti årene med å heve kvaliteten på utredninger og besvarelser. Seksjonen har lagt ned stor innsats i å etablere gode systemer og løftet seg opp på internasjonalt toppnivå, sier avdelingsleder Olav Klingenberg.

Selve jubileumsdagen ble feiret med presentasjon av fire pågående forskningsprosjekter og ble avsluttet med koagulasjonsmarsipankake sammen med samarbeidspartnere og gode kolleger fra Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK). Klinikkleder deltok på samlingen digitalt.

 – Det er hyggelig at vi fikk anledning til å belyse det viktige arbeidet vi gjør for klinikkleder og hvilken betydning vårt arbeid har for pasienten, sier seksjonsleder og overlege Carola Elisabeth Henriksson.

Et av Nord-Europas største spesialkoagulasjonslaboratorier
For ti år siden ble flere spesialkoagulasjonslaboratorier i Oslo-området sammenslått. Det nye spesialkoagulasjonslaboratoriet med ti ansatte tok navnet Seksjon for hemostase og trombose (SHOT) og ble lokalisert på OUS, Rikshospitalet, under MBK. SHOT ble et av Nord-Europas største spesialkoagulasjonslaboratorier i analysevolum, og majoriteten av prøvene seksjonen mottar er eksterne, og kommer fra hele Norge.

Seksjonen utfører laboratorieutredninger for å diagnostisere blødersykdom/monitorere behandling av blødersyke, og mange av koagulasjonsanalysene utføres kun på SHOT i Norge. SHOT utfører også mesteparten av laboratorieutredninger ved økt venøs trombosetendens i Norge.

Seksjonen har i løpet av decenniet tatt opp mange nye og bedre analyser for å kunne tilby en mer komplett utredning i fagfelt som blant annet von Willebrand sykdom, og har implementert mange anbefalinger fra internasjonale guidelines i sin virksomhet.

IMG_3702.jpg

Feiret ti år: Seksjonen markerte sitt jubileum med hjemmelaget marsipankake. Fra venstre bak: Meliha Turkovic, Helene Haakonsen, Andreas Hillarp, Erik Pareli Wåland, Marie Skogstad Le, Anne Været, Alvilde Valø Størseth og Sumera Aftabad. Fra venstre foran: Muna Dahir, Carola Elisabeth Henriksson, Siri Heier og Sadaf Bashir. Foto: Sandra Dale.

– Vi har også arbeidet med å etablere gode analysekvalitetsystemer for våre 60 ulike analyser, og nærmer oss målet om å akkreditere store deler av vår virksomhet. Betydningen av engasjerte medarbeidere i slike omorganiseringer kan ikke fremheves nok og vi er veldig glade og stolte over det vi har fått til på disse 10 årene, sier enhetsleder for hemostaseanalyser Marie Skogstad Le og Henriksson.

Fokus på å forbedre diagnostikken
Det pågår mange rutinenære forskningsprosjekter ved SHOT og Enhet for blodcelleforskning ved MBK der fokus er å forbedre diagnostikk og behandling av pasienter med økt blødningstendens/trombosetendens, og å utrede underliggende årsaker til sykdom. Ansatte ved SHOT veileder flere ph.d. kandidater og stiller jevnlig som opponenter. SHOT bidrar også i utdanningen av medisin/farmasi/bioingeniør-studenter og deltar i internasjonale ekspertgrupper.

– Vårt mål er å levere riktig svar på riktige analyser på rett pasient til rett tid for å bidra til god pasientbehandling. Vi setter utrolig pris på de mange henvendelsene fra rekvirenter og andre laboratorier, og ønsker å fortsette å være et viktig bidrag inn i det diagnostiske leddet også i de neste ti årene, avslutter Henriksson og Skogstad Le.