En gruppe røde hjerter

Seksjon for hemostase og trombose

Seksjon for hemostase og trombose er sett på som et av Nord-Europas største koagulasjonslaboratorier. Vi utfører ca. 2500 utredninger av økt blødningstendens og ca. 4-5000 utredninger av økt trombosetendens.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Avdeling for medisinsk biokjemi
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, avsnitt B2, 2. etg.

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.