To personer som tar ut prøver fra fryser

Seksjon for forskning

Avdelingen har bred forskningsaktivitet innen både basalforskning, translasjonsforskning og klinisk/laboratoriemedisinsk forskning. Våre studier bidrar til gjennomføring av forskerutdannelser på ulikt nivå - som mastergrad, forskerlinjestudenter og doktorgrad.

Kontakt

Seksjonsleder

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Avdeling for medisinsk biokjemi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdeling for medisinsk biokjemi, bygg 6

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.