tre smilende bioingeniører i hvit uniform

Seksjon for fellesfunksjoner

Vår hovedoppgave er å yte bistand til de andre seksjonene ved å lede avdelingens kvalitetssikringssystem, ivareta avdelingens IKT-systemer med tilhørende integrasjoner, saksbehandle forespørsler om bistand til prosjekter og gi administrativ støtte.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet / Ullevål sykehus / Radiumhospitalet / Aker sykehus Avdeling for medisinsk biokjemi, Seksjon for fellesfunksjoner Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Aker sykehus hovedinngang

Aker sykehus

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.