Øker kompetansen med fagkvelder

Avdeling for medisinsk biokjemi tilbyr fagkvelder for å øke kompetansen blant helsepersonell. Nærmere 100 bioingeniører og helsesekretærer fra Oslo universitetssykehus og Diakonhjemmet sykehus deltok på siste fagkveld der temaet var prøvetaking.

Publisert 29.03.2023
Sist oppdatert 29.01.2024
Fagkveld om prøvetaking

Godt oppmøte: Avdelingsleder Olav Klingenberg håper flere benytter seg av muligheten til å delta på fagkveldene som avdelingen kommer til å tilrettelegge for fremover. Foto: MBK/OUS.

- Det er hyggelig å se at så mange møter opp på våre fagkvelder. Det påpeker at det er et ønske fra ansatte om faglig påfyll og at fagkveldene vi arrangerer har en nytteverdi. Vi planlegger for flere utover året og skal gjøre vårt beste for at så mange som mulig får anledning til å delta, sier avdelingsleder Olav Klingenberg.

Fagkveldene startet i høst som et initiativ fra avdelingen etter noen år med pandemi og lite faglig påfyll i form av kurs og foredrag. Avdelingen har siden i høst hatt fem fagkvelder med ulike temaer for hver kveld. Driftseksjonen ved Rikshospitalet har arrangert fagkvelder om urin, analyseprinsipper og prøvetaking. Hematologinettverket inviterte til fagkveld om hemoglobinsykdommer og hormonnettverket inviterte til fagkveld om kalsium.

 
- I 2023 åpnet vi stort med fagkveld i prøvetaking. Kommunikasjon fra flere perspektiver er et viktig tema i forbindelse med prøvetaking og i den anledning inviterte vi Christine Koht til å belyse pasientperspektivet. Det var veldig lærerikt og et foredrag til ettertanke, sier seksjonsleder Johanne Holstad.

Øker bevisstheten
En av deltagerne som deltok på fagkvelden om prøvetaking var bioingeniør Therese Høvås ved Driftsseksjonen på Rikshospitalet. Hun synes fagkvelden bidro til å øke bevisstheten på hvordan man opptrer rundt pasienter og hvordan det lille møtet kan ha veldig mye å si for pasienten.
 
bioingeniør i uniform

Bra initiativ: Det var flere av de oppmøte som ga tilbakemeldinger om at fagkvelden var av stor verdi, en av disse var bioingeniør Therese Høvås. Foto: Marie Titlestad, MBK/OUS.

– Jeg synes det var nyttig og bra initiativ. Det tas mange prøver i løpet av en dag, og da er det jo viktig å tenke over hvordan man opptrer og uttrykker seg ovenfor pasientene. Spennende med besøk og historier fra Christine Koht, spesielt i forhold til hvordan det oppleves å være pasient. I tillegg var det nyttig å få et lite innblikk i sykepleiernes erfaringer med desentralisert prøvetaking, og hvordan hverdagen er på avdeling, sier Høvås.
 
Ulike perspektiver
Fagsykepleier fra sengepost for gastrokirurgi og urologi Mona Løvbak gav de ansatte et perspektiv fra hvordan hverdagen er på en travel sengepost. Også avdelingsleder Klingenberg snakket om kommunikasjon og enhetsleder på laboratoriet ved Barneklinikken Marianne Svendsen avsluttet med et innlegg om prøvetaking av barn.

- Neste fagkveld avholder vi 3.mai i Rødt auditorium, avsnitt B i underetasjen, på Rikshospitalet. Da er temaet leveren og påmeldingslenke kommer til å bli distribuert i fagmiljøene, sier Holstad.​