Medisinskfaglig seksjon

Seksjonen yter legetjenester til de fire driftsseksjonene på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Aker. Den skal sikre riktig analyserepertoar og analysekvalitet basert på pasientenes medisinske behov. I tillegg utvikler seksjonen samlet laboratorietilbud og kunnskap om bruk av MBKs analyser, i samarbeid med de kliniske avdelingene og de andre avdelingene i KLM.

Kontakt

Seksjonsleder Karin Toska

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet / Ullevål sykehus
Avdeling for medisinsk biokjemi
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.