Prosjekt om beregning av nyrefunksjon

Hvilke eGFR beregningsformler er best for norske pasienter?

I 2023 starter et samarbeidsprosjekt mellom flere norske sykehus der vi skal undersøke hvordan ulike formler fungerer for å gi en beregning av nyrefunksjonen basert på enkle blodprøver. En slik beregning av nyrefunksjonen betegnes vanligvis som estimert GFR (eGFR). Hensikten med dette nasjonale prosjektet er å velge formler som gir mest mulig korrekte beregninger av nyrefunksjonen hos norske pasienter.

Publisert 16.08.2023
Sist oppdatert 29.01.2024
Reagensrør på instrument
Foto: MBK

​Kronisk nyresykdom er et stort samfunnsproblem og rammer 10 % av befolkningen. Redusert nyrefunksjon gir få symptomer i begynnelsen, men kan diagnostiseres med en enkel blodprøve. Kreatinin og cystatin C er stoffer som naturlig finnes i blodet og konsentrasjonen av disse stoffene brukes i en formel for å vurdere nyrefunksjonen ved såkalt estimert nyrefunksjon (eGFR). En slik beregning av nyrefunksjonen er den grunnleggende og hyppigste vurderingen av nyrefunksjonen som brukes når grad av redusert nyrefunksjon skal undersøkes. Det finnes flere forskjellige formler, og vi skal finne ut hvilke av disse som gir den mest korrekte beregningen hos befolkningen i Norge. Dette gjøres ved å sammenligne beregnet nyrefunksjon (eGFR) opp mot eksakt målt nyrefunksjon. Sistnevnte er en langt mer komplisert undersøkelse der et stoff injiseres i blodet og deretter måles i blodprøver tatt over flere timer.

​I prosjektet henter vi ut data fra sykehusenes laboratorie- og journal-systemer hos pasienter som har utført en eksakt målt nyrefunksjonsundersøkelse ved et av de deltakende sykehusene i perioden 1. januar 2005 til 1. mai 2023. Dette vil ikke påvirke deg som pasient, men du kan oppdage at enkelte journalnotater er åpnet med kommentaren «Prosjekt: Hvilke eGFR beregningsformler er best for norske pasienter?». 

Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi og Norsk Nyremedisinsk Forening, og er godkjent av Regional Komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK Nord nr: 565680).

Sykehusene som deltar er Akershus Universitetssykehus, Haukeland Universitetssjukehus, Oslo Universitetssykehus, Stavanger Universitetssjukehus, St. Olavs hospital og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Dersom du har spørsmål om prosjektet, kontakt prosjektleder Maria Averina, avd. overlege Laboratoriemedisin, UNN, telefon 77 62 81 81 , e-post maria.averina@unn.no. Evt. kan Ragnhild Nome, overlege avd. for medisinsk biokjemi, OUS, kontaktes; ragnhild.nome@ous-hf.no​