Utredning av mistenkt feokromocytom (for mye katekolaminer)

Bestemmelse av metanefriner (metanefrin, normetanefrin og metoksytyramin) er nyttig ved sterk klinisk mistanke om feokromocytom og paragangliom.

Publisert 01.07.2022
Sist oppdatert 29.01.2024
Hormonlaboratoriet bestemmer både fritt metanefrin, fritt normetanefrin og fritt metoksytyramin. Ved bruk av alle disse metabolittene samtidig er sensitivitet 98,6% og spesifisitet 95,1% for feokromocytom og paraganliom. For hode og hals paragangliomer er sensitivitet 50% og spesifisitet 95,1% (Rao (2017)). Metodens spesifisitet og sensitivitet er basert på prøver tatt liggende.

Hvis pasienten sitter eller reiser seg rett før prøvetaking kan dette gi lett falsk forhøyede svar. Det anbefales derfor at pasienten ligger 20-30 minutter før prøvetaking som helst bør tas liggende (Därr (2014)).
Konsentrasjoner 2 ganger over øvre referansegrense styrker mistanken om feokromocytom. Kontrollprøve, medikamentfastende og etter 20 min liggende hvile, anbefales.
 
Lett forhøyede konsentrasjoner kan skyldes at pasienten var sittende/reiste seg rett før prøvetaking, redusert nyrefunksjon, sympatomimetika (efedrin, amfetamin, kokain, kaffe, nikotin) og enkelte legemidler (SNRI, SSRI, TCA, alfablokkere, dihydropyridin og MAO-hemmere).
  • ​Ved sterk klinisk mistanke om feokromocytom anbefales ny prøve, medikamentfastende og etter 20 min liggende hvile.
  • Andre pasienter følges med kontrollprøve etter 6-12 måneder.

Relaterte lenker: