EU-midler til forskning på skreddersydd behandling med biologiske legemidler

- Vi er svært stolte over tildelingen og at vi har fått ansvaret for analysering av legemiddelkonsentrasjoner og pasientantistoffer i et så stort og spennende europeisk samarbeid, sier overlege Nils Bolstad.

Publisert 26.08.2022
Sist oppdatert 29.01.2024
Fra venstre: Forsker David J. Warren, overlege Johanna E. Gehin, farmasøyt Rolf A. Klaasen og overlege Nils Bolstad. Foto: Lars Petter Devik.

​​Revmatoid artritt er en kronisk betennelsessykdom som utgjør en betydelig byrde for individet og samfunnet. Det har de siste tiårene skjedd en enorm utvikling i behandlingen av revmatoid artritt og andre betennelsessykdommer, særlig takket være innføringen av effektive biologiske legemidler. Antistoffer mot tumor nekrose faktor alfa, TNF-hemmere, er den viktigste typen biologiske legemidler som benyttes i behandlingen av disse pasientene. Selv om mange pasienter har god effekt og lite bivirkninger av TNF-hemmere, opplever noen at legemidlene ikke virker. Derfor er det behov for strategier som kan bedre behandlingen.

Forskningsmiljøet ved Avdeling for medisinsk biokjemi på Radiumhospitalet (MBK-RA) er del av et europeisk konsortium som totalt mottar over 100 millioner kroner fra EU gjennom tildelingen Horizon Europe 2022. Midlene skal benyttes til forskning som kan bedre behandlingen av pasienter med revmatoid artritt (leddgikt), blant annet gjennom persontilpasset behandling med biologiske legemidler.

Færre sykdomsoppbluss

Gruppen på MBK-RA har etablert analyser for mange biologiske legemidler som benyttes i behandlingen av pasienter med betennelsessykdommer, i tett samarbeid med ledende kliniske forskningsmiljøer. Samarbeidet har gitt viktig kunnskap om hvordan behandlingen med biologiske legemidler kan bli mer effektiv, og har resultert i flere publikasjoner i prestisjetunge tidsskrift. I desember 2021 ble NOR-DRUM B, en randomisert klinisk studie (RCT), publisert i topptidsskriftet JAMA. Studien viste at det var færre sykdomsoppbluss hos pasienter som fikk behandlingen justert ut fra serumkonsentrasjonsmålinger enn hos pasienter som fikk standard behandling med TNF-hemmeren infliksimab. EU-midlene gir forskerne mulighet til å prøve ut effekten av skreddersydd behandling også for andre biologiske legemidler som brukes i behandlingen av pasienter med revmatoid artritt.

- Vi gleder oss til å jobbe tett med revmatologene på Diakonhjemmet, som vi allerede har et godt samarbeid med, men også med andre fremragende europeiske forskningsmiljøer innen revmatologi. I tillegg til at vi genererer nyttig kunnskap om persontilpasset behandling med viktige legemidler, tror vi prosjektet vil bidra til at kunnskapen vi har tilegnet oss i Norge i større grad vil hjelpe pasienter i resten av Europa, sier overlege Johanna E. Gehin.​​​