Seksjon for medisinsk immunologi

Seksjon for medisinsk immunologi utfører autoantistoffpåvisning og ulike proteinanalyser relatert til inflammasjon. Analysene utføres som ledd i diagnostikk av bl.a. revmatiske sykdommer, autoimmune endokrinopatier, nevropatier og monoklonale gammopatier. Seksjonen utfører også allergologiske tester inkludert et utvidet panel av allergenkomponentanalyser.

Kontakt

Telefon

Tlf tid: kl.

8:00 -15:30

Postadresse

Oslo Universitetssykehus HF Seksjon for medisinsk immunologi  Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo                                                        

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER fra avdelingen og klinikken

    ARTIKLER fra avdelingen og klinikken