Et rom med maskiner og en tavle

Seksjon for komponentfremstilling (Blodbanken i Oslo)

Seksjon for komponentfremstilling er en av tre seksjoner som utgjør Blodbanken i Oslo lokalisert på Ullevål. Seksjonen står for all produksjon og kvalitetskontroll av blodkomponenter, som leveres til sykehusene i Oslo og til plasmafraksjoneringsindustrien. Disse blodkomponentene er i hovedsak erytrocyttkonsentrater, trombocyttkonsentrater, plasma og fullblod. Seksjonen gjør omfattende kvalitetskontroller av egne blodprodukter og av tilsendte prøver fra Helse Sør-Øst og noen andre helseregioner.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kirkeveien 166, 0450 Oslo, Ullevål sykehus. Bygg 25, 3. etasje.

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER fra avdelingen og klinikken

    ARTIKLER fra avdelingen og klinikken