Seksjon for immunhematologi (Blodbanken i Oslo)

Seksjonen utfører pretransfusjonsundersøkelser og andre immunhematologiske analyser på pasienter, gravide og blodgivere. Vi leverer ut blodprodukter til OUS og andre sykehus i Oslo. Seksjonen er bemannet 24/7. Vi har også Nasjonal kompetansetjenesten for blodtypeserologi.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Seksjon for immunhematologi
Oslo Universistessykehus
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Leveringsadresse/ekspress over natt (hele døgnet) Blodbanken i Oslo Bygg 25 Laboratoriebygget, 3. etasje Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Ullevål sykehus Kirkeveien 166 0450 Oslo

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER fra avdelingen og klinikken

ARTIKLER fra avdelingen og klinikken

 • Diagram
  Studier på nye psykoaktive stoffer (NPS)

  De siste 10 årene har det vært en kraftig økning i antall nye psykoaktive stoffer (NPS) på rusmiddelmarkedet. NPS er stoffer som ligner på tradisjonelle rusmidler eller legemidler med ruspotensiale, men som ikke er regulert av internasjonal narkotikalovgivning.

 • Rapporter

  Siden er under utarbeidelse.

 • Forskning

  Siden er under utarbeidelse.