Seksjon for immunhematologi (Blodbanken i Oslo)

Seksjonen utfører pretransfusjonsundersøkelser og andre immunhematologiske analyser på pasienter, gravide og blodgivere. Vi leverer ut blodprodukter til OUS og andre sykehus i Oslo. Seksjonen er bemannet 24/7. Vi har også Nasjonal kompetansetjenesten for blodtypeserologi.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Seksjon for immunhematologi
Oslo Universistessykehus
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Leveringsadresse/ekspress over natt (hele døgnet) Blodbanken i Oslo Bygg 25 Laboratoriebygget, 3. etasje Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Ullevål sykehus Kirkeveien 166 0450 Oslo

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER fra avdelingen og klinikken

ARTIKLER fra avdelingen og klinikken

 • Rapporter

  Siden er under utarbeidelse.

 • Forskning

  Siden er under utarbeidelse.

 • To bilder hvor det ene viser planter bak et gjerde, og det andre ulike blomster tørket på et papir.
  Analyse av plantetoksiner og sopptoksiner

  Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus tilbyr analyse av et stort utvalg plante- og sopptoksiner i blod. Vi har også opprettet en nasjonal Kompetansegruppe for plante- og sopptoksiner. Dette kan du lese mer om under p...