Sjøkart

Seksjon for cellulær immunologi

Seksjonens hovedoppgave er å utføre flowcytomtrisk analyse ved utredning av pasienter med mistanke om leukemi, lymfom, immunsvikttilstander og enkelte andre hematoligiske sykdommer. Laboratoriet tilbyr et vidt analyserepertoar av fenotypiske og funksjonelle analyser.

Kontakt

Telefon

Vakthavende lege (øhj-analyser): 23073051
Vakthavende lege (øhj-analyser): 23073051

Postadresse

Avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin
Seksjon for cellulær immunologi
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Rikshospitalet, A Bygget, 2. et.

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER fra avdelingen og klinikken

ARTIKLER fra avdelingen og klinikken

 • Rapporter

  Siden er under utarbeidelse.

 • Forskning

  Siden er under utarbeidelse.

 • To bilder hvor det ene viser planter bak et gjerde, og det andre ulike blomster tørket på et papir.
  Analyse av plantetoksiner og sopptoksiner

  Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus tilbyr analyse av et stort utvalg plante- og sopptoksiner i blod. Vi har også opprettet en nasjonal Kompetansegruppe for plante- og sopptoksiner. Dette kan du lese mer om under p...