Invitasjon: Deltakelse i studie av ny vaksine mot fugleinfluensa

Vi rekrutterer nå personer til gjennomføring av en fase 1-studie.

Publisert 20.11.2023
En lege som snakker med en pasient
Illustrasjonsbilde. Foto: Gunnveig Grødeland

Målet med studien er å: 

  • Undersøke sikkerhet av ulike doser med en ny vaksine mot influensa H7N9 i mennesker
  • Måle immunresponser etter vaksinering for å vurdere effekten av vaksinen


Influensa H7N9 («fugleinfluensa») forårsaker jevnlig alvorlig sykdom og død hos personer i Asia. I disse tilfellene har smitten gått fra fugl til menneske, og slik smitte er forbundet med rundt 39% dødelighet (WHO, 17.mars, 2022). Influensa H7N9 er et av de virusene som WHO overvåker fordi nye mutasjoner potensielt kan endre viruset slik at det kan smitte mellom mennesker. Skulle det skje vil vi sannsynligvis stå overfor en alvorlig pandemi.

Forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus har utviklet en vaksine (H7HLAII) mot influensa H7N9. Vaksinen er testet i dyr med gode resultater for beskyttelse. Denne vaksinen er en såkalt DNA-vaksine, siden dette er en vaksinetype som raskt kan produseres når behovet oppstår. Siden det er usikkert akkurat hvilken variant av H7N9 som vil kunne forårsake en pandemi er det også usikkert om du som studiedeltaker vil ha noen direkte nytte av vaksinen og deltakelse i studien, men du vil uansett bidra til utvikling av en vaksine som kan beskytte samfunnet mot en truende pandemi den dagen vi trenger det.

Vi ønsker her å rekruttere friske personer i aldersgruppen 18-55 år for deltakelse i studien. Deltakerne vil bli vaksinert to ganger med den nye vaksinen, og det vil tas jevnlige blodprøver for å vurdere både sikkerhet og dannelse av immunresponser etter vaksinering. 

Ønsker du å vite mer? Ta uforpliktende kontakt med Gunnveig Grødeland på epost: gunnveig.grodeland@medisin.uio.no eller mob 41667705.

Les mer om studien på National Library of Medicine.