Stein Bergan slutter

Etter 34 år i OUS takker nå Stein Bergan av som forsker og professor ved Avdeling for farmakologi. Dette ble markert med fagseminar og inviterte gjester, samarbeidspartnere og foredragsholdere fredag 8. mars.

Publisert 19.03.2024
En mann som smiler til kameraet

Stein har vært sentral i oppbyggingen av klinisk farmakologi ved Rikshospitalet, både hva gjelder laboratoriedrift, legemiddelmonitorering (TDM) og individualisert legemiddelbehandling. Spesielt fokus har vært legemiddelbehandling av transplanterte og av pasienter med blodsykdommer. Sammen med klinikere har han, med dybdekunnskap innen legemiddelanalyser, farmakokinetikk og farmakogenetikk, vært banebrytende i arbeidet med å tilpasse legemiddel og dosering til den enkelte pasient.

Stein ble utdannet cand.pharm. i 1978 og spesialist i sykehusfarmasi i 1992. Karrieren i OUS begynte med vikariat på den gang Klinisk-kjemisk avdeling på gamle Rikshospitalet i 1990, der han fikk fast stilling i 1992. Han startet også her arbeidet med sin PhD grad som ble ferdig i 1998. Stein Bergan har innehatt flere stillinger i sin tid i OUS, både som forsker, seniorforsker, avdelingsleder og seksjonsleder. Siden 2014 har han arbeidet som seniorforsker ved Avdeling for farmakologi, OUS og som professor II ved Farmasøytisk institutt, UiO.

Stein Bergan har med sitt formidable faglige engasjement og sin store arbeidskapasitet hatt mange jern i ilden, nevnes kan:

 • Fagansvar for farmakologiske og farmakogenetiske analyser
 • Klinisk oppfølging av diagnostikk, utvikling, kvalitetssikring
 • Valideringsansvarlig
 • Videreutvikling av laboratorievirksomheten
 • Samarbeid med og farmakologisk rådgivning til kliniske miljøer på OUS og andre sykehus
 • Forskningsgruppeleder
  • Egne prosjekter og samarbeid mot andre prosjekter
  • Veileder og mentor for en rekke mastergradsstudenter og PhD-kandidater
 • Undervisning internt og eksternt
 • Kursansvarlig på Universitetet innen klinisk farmasi
 • Fagfelle og medlem av redaktørpanel i vitenskapelige tidsskrifter
 • Styreverv i bl.a. Norsk selskap for farmakologi og toksikologi og International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology (IATDMCT) (leder av fagkomite for immunsuppresjon), leder av IATDMCT konferanse i Oslo 2023

I tillegg har han også vært medforfatter på over 160 publikasjoner, og står bak den mest populære artikkelen i fagtidsskriftet «Therapeutic Drug Monitoring», med artikkelen «Therapeutic Drug Monitoring of Tacrolimus-Personalized Therapy: Second Consesus Report» som har 476 siteringer etter publisering i 2019.

 

Vi i Avdeling for farmakologi og mange andre ved OUS takker Stein for viktige bidrag for å bedre legemiddelbehandlingen av sårbare pasientgrupper, og ønsker Stein all lykke til videre når han nå skal nyte sitt otium – være seg i sin flotte residens i Italia eller med ny hverdag i Råde.

Med bilde av en av gavene fra avslutningen til Stein stemmer vi alle i:

Et nærbilde av et glass
Bilde av gave til Stein Bergan med takk