Om seksjon for klinisk farmakologi - Ullevål

Seksjon for klinisk farmakologi ved Ullevål utfører serumkonsentrasjonsmålinger av flere legemiddelgrupper samt analyser av blod og urin til rusmiddeltesting. I tillegg utføres analyser som kan være relevante ved utredning av pasienter med intoksikasjon, både av eksogene stoffer og av organiske syrer som er relevante ved acidose.

Seksjonsleder Ingebjørg Gustavsen
Tlf.: 23 01 64 30  E-post: Ingebjorg.Gustavsen@ous-hf.no

Sist oppdatert 10.06.2021