En person med hansker og hansker

Seksjon for klinisk farmakologi - Ullevål

Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål er spesialisert på analyser av psykofarmaka, hjerte-karlegemidler,  rusmidler og forgiftningsstoffer.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for farmakologi
Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Seksjonen har ikke oppmøtested for pasienter. Laboratoriet er betjent mellom kl. 08-15.

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA Avdelingen

    ARTIKLER FRA avdelingen