Om Seksjon for klinisk farmakologi - SSE

Seksjon for klinisk farmakologi ved SSE i Sandvika utfører legemiddelanalyser for å optimalisere dosering av legemidler ved epilepsi og har det bredeste analyserepertoaret for antiepileptika i landet. Alle antiepileptika, med noen få unntak, analyseres rutinemessig, i tillegg til at målinger av fritt valproat og fenytoin kan gjøres ved spesielle indikasjoner.

Seksjonsleder Margrete Larsen Burns
Tlf.: 67 50 11 62  E-post: Margrete.Larsen.Burns@ous-hf.no

Sist oppdatert 10.06.2021