En kvinne som smiler foran et skilt

Seksjon for klinisk farmakologi - SSE

Klinisk farmakologi er et fagområde som har som oppgave å yte service til klinikere gjennom analysevirksomhet, fortolkning av analyseresultater og innsikt i farmakokinetikk og farmakodynamikk. Seksjons for klinisk farmakologi, SSE er spesialisert innen analyser av antiepileptika

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for farmakologi
Seksjon for klinisk farmakologi, Spesialsykehuset for epilepsi
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Seksjon for klinisk farmakologi, SSE, Spesialsykehuset for epilepsi , G. F. Henriksens vei 29, 1337 Sandvika
Hovedinngangen i bygg B ved Spesialsykehuset for epilepsi

SSE, bygg B

G.F. Henriksens vei 29

1337 Sandvika

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA Avdelingen

    ARTIKLER FRA Avdelingen