Om Seksjon Klinisk forskningspost

Klinisk forskningspost (KFP) er en egen seksjon under Avdeling for farmakologi. KFP bidrar med planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelutprøvinger med hovedvekt på studier i tidlig fase eller studier med endret indikasjon/formulering innenfor de fleste terapiområder. KFP er tilrettelagt for avansert døgnkontinuerlig overvåkning og håndtering av krevende farmakokinetikkstudier.

Personalet består av en seksjonsleder/overlege som er spesialist i klinisk farmakologi, i tillegg til to studiesykepleiere. Alle har bred erfaring med gjennomføring av studier etter internasjonale standarder for god klinisk praksis (ICH-GCP) og gjeldende nasjonale lover og regelverk. KFP bistår både forskere med tilknytning til Oslo universitetssykehus (OUS) eller Universitetet i Oslo og eksterne oppdragsgivere som ønsker å gjennomføre kliniske studier ved sykehuset.

 

KFP ligger sentralt plassert på Rikshospitalet, vegg-i-vegg med Kardiologisk overvåkning. KFP inneholder:

• Stort observasjonsrom med fire senger
• Kontor/undersøkelsesrom
• Liten lab
• Arkivrom
• Wc/dusj

 

Seksjonsleder Hasse Khiabani Zaré
Tlf.: 23 07 08 98  E-post: haskhi@ous-hf.no

 

Hva kan Klinisk forskningspost bistå med?

• Innspill til protokoll og studiedesign
• Råd og innspill til søknader til REK og SLV
• Medisinsk og farmakologisk vurdering av forsøksopplegg/safety
• Råd om planlegging og praktisk tilrettelegging av studien
• Hjelp til budsjett og kontraktinngåelse i oppdragsstudier – herunder innhenting av avtaler med andre serviceavdelinger innen OUS, som for eksempel medisinsk biokjemi og radiologi
• Koordinering av undersøkelser og kontroller
• Pasientvisitter
• Prøvetaking, bearbeidelse og forsendelse av prøver
• Koordinering av spesielle dietter tilpasset studiedeltager/studien
• CRF-føring og Queryhåndtering
• Arkivering av studiedokumenter og kildemateriale
• Tilrettelegging for monitorering av studien

Sist oppdatert 07.02.2022