Om Seksjon for klinisk farmakologi - Rikshospitalet

Seksjon for klinisk farmakologi ved Rikshospitalet tilbyr legemiddelanalyser og rådgivning med fokus på immundempende legemidler, kreftlegemidler og legemidler mot infeksjon. Farmakogenetiske analyser utføres i samarbeid med Avdeling for medisinsk biokjemi.

  • Henvendelser om farmakologiske og farmakogenetiske problemstillinger, herunder spørsmål om rekvirering og tolkning:
    Vakttelefon 94 13 32 18 (mandag-fredag kl 9-14:30, klinisk farmakolog eller farmasøyt)
  • Henvendelser til laboratoriet: telefon 230 71014

Seksjonsleder Nils Tore Vethe
Tlf.:  23 07 40 55  E-post: Nils.Tore.Vethe@ous-hf.no

Sist oppdatert 10.06.2021