En gruppe flasker med væske i dem

Seksjon for klinisk farmakologi - Rikshospitalet

Klinisk farmakologi er et fagområde som har som oppgave å yte service til klinikere gjennom analysevirksomhet, fortolkning av analyseresultater og innsikt i farmakokinetikk og farmakodynamikk.  Seksjon for klinisk farmakologi, Rikshospitalet har spesialkompetanse på og tilbyr analyser av immundempende legemidler, kreftlegemidler, infeksjonslegemidler og farmakogenetikk.    Brukerhåndbok i klinisk farmakologi med mer detaljert kontaktinformasjon og analyseoversikt finner du her.

Kontakt

Telefon

Laboratoriet Farmakologiske analyser

23 07 10 14
hverdager kl. 8:30 – 15:00, helg/helligdager kl. 10:00-15:00

Laboratoriet Farmakogenetiske analyser

23 07 10 28
hverdager kl. 8:00-15:00

Vakttelefon - klinisk farmakolog, farmasøyt

94 13 32 18
hverdager kl. 8.30 - 14.30

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for farmakologi
Seksjon for klinisk farmakologi, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Seksjonen har ikke oppmøtested for pasienter.

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA Avdelingen

    ARTIKLER FRA Avdelingen