Ny studie viser fingerstikkprøver fra pasienter gir godt resultat

Ny studie ved OUS viser at nyretransplanterte som selv tar prøver med fingertstikkmetoden gir analyseresultat med god kvalitet .

Publisert 07.12.2023
Sist oppdatert 09.01.2024

Avdeling for farmakologi , seksjon for klinisk farmakologi, Rikshospitalet har utviklet en metode for å analysere prøver tatt med fingerstikkmetoden av pasienter selv.

 

Ny studie gjennomført av Nyreavdelingen og Avdeling for farmakologi ved OUS har vist at analyseresultatene viser like god kvalitet når prøven er tatt med fingerstikkmetoden som når prøven er tatt med tradisjonell blodprøvetakingsmetode.

Dagens medisin har i intervjuet Nils Tore Vethe, seksjonsleder ved Seksjon for klinisk faramkologi, Rikshospitalet om den nye studien og funnenne. Artikkelen i Dagens medisin finner du her.