Analysering av kalprotektin - nytt instrument

Seksjon for medisinsk immunologi ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har fått nytt instrument for analysering av kalprotektin

Publisert 03.05.2024
Sist oppdatert 06.05.2024
Et nærbilde av et stetoskop og et stetoskop

Laboratoriet endrer instrument for rutinemessig påvisning av kalprotektin fra og med 06.05.24. Metoden er den samme, men kalprotektin verdier fra det nye instrumentet ligger noe høyere enn verdier fra det gamle instrumentet og resultatene kan dermed ikke direkte sammenlignes. Utprøvningen av metoden viste imidlertid god overenstemmelse mellom positiv og negative prøver for begge instrumentene. 

For spørsmål, kontakt fagansvarlig overlege Livia Bajelan på 22 11 88 90