Thoraxkirurgisk intermediær- og sengepost Rikshospitalet

Thoraxkirurgisk intermediær- og sengepost er en seksjon i Thoraxkirurgisk avdeling, lokalisert på Rikshospitalet. 

Seksjonen har 27 senger og gir pre- og postoperativ sykepleie til barn og voksne som tilbys kirurgisk behandling for kompliserte hjerte-, lunge- og karlidelser. 

Intermediærfunksjonen innebærer å ta hånd om pasienter som er kritisk syke, men ikke trenger behandling med pustemaskin (respirator). Pasienter mottas fra intensivenheten 1. postoperative dag, eller fra operasjonsenheten/oppvåkningsavsnittet på operasjonsdagen. Seksjonen har derfor en stor andel pasienter i tidlig postoperativ fase med overvåkningsbehov og avhengighet av medisinsk-teknisk utstyr. 

Slik finner du fram

Oppmøtested

Thoraxkirurgisk intermediær- og sengepost:

  • C1 4.etasje (ta heis/trapp i D1), Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo