Thoraxkirurgisk intensiv Rikshospitalet

Thoraxintensiv seksjonen på Rikshospitalet er en del av Hjerte- lunge og karklinikken, underlagt Thoraxkirurgisk avdeling. Seksjonen har til sammen 17 sengeplasser, fordelt på 2 enheter; Thoraxkirurgisk intensiv 1 (TKAI1) og Thoraxkirurgisk intensiv 2 (TKAI2).

Noen av våre ansatte.

Noen av våre ansatte. (Foto: Benjamin Olsen)

Thoraxkirurgisk intensiv har flere lands- og regionsfunksjoner. Seksjonen ivaretar voksne og barn etter kirurgiske inngrep på grunn av sykdommer i hjerte, lunge eller karsystemet. Pasientene inkluderer også akutt kritisk syke barn og voksne som trenger mekanisk sirkulasjonsassistanse. Vi har både et nasjonalt og regionalt ansvar, og oppholdet kan variere fra noen timer til dager og uker. 


Landsfunksjonene våre inkluderer hjerte- og lungetransplantasjoner, sirkulasjonsassistanse med implantasjon av mekanisk hjertepumpe (LVAD) og kirurgisk behandling av barn og voksne med medfødt hjertefeil.


Avdelingens flerregionale funksjoner omfatter pasienter med livstruende hjertesvikt som har behov for sirkulasjonsassistanse som ECMO-behandling og pasienter med akutt thorakal aortadisseksjon/aneurisme.  Andre regionale funksjoner inkluderer operativ behandling av avansert koronarsykdom, klaffelidelser og lungekreft. Pasientgruppene er i en risikogruppe på grunn av kompliserende tilleggslidelser, noe som bidrar til at pasientene trenger intensivbehandling av varierende varighet.


Vi som jobber her er intensivsykepleiere. Vi samarbeider tett med hjerte-og karkirurger og anestesileger. I tillegg har vi en rekke andre faglige støttepersoner i seksjonen. Vi samarbeider også tett med andre spesialister og profesjoner fra ulike fagfelt, for å gi best mulig behandling og oppfølging til pasientene våre.


Søsken, familie og venner er velkommen på besøk. Vi ønsker å ivareta familien på en individuell og omsorgsfull måte.


Enheten har ca 80 ansatte og ledes av seksjonsleder Wenche Arntsen.

Barnestua


Se presentasjon av barne-enheten her (PDF)

 

Filmen tekstet på flere språk:

Presentasjon av enheten på flere språk:
Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Thoraxkirurgisk intensivseksjon
D1 4.etasje
Sognsvannsveien 20 
0372 Oslo
En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

  • Desemberhilsen fra Martin Aker, senterleder på NevSom

    Martin Aker ser fremover og bakover på NevSoms oppgaver, og trekker frem noen av de mange små og store begivenheter som har hendt for NevSom i 2023.

  • Om bedre samarbeid mellom BUP og VOP for personer med tidlig psykose

    TIPS Oslo ARENA er et forum der klinikere som jobber med personer med tidlig psykose fra alle de fire helseforetakene i Oslo samles: Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus.

  • Mini-metodevurdering av søvnbehandling tilpasset personer med psykoselidelser

    Ved TIPS Sør-Øst har psykologspesialist og forsker Elizabeth Ann Barrett gjennomført en Mini-metode vurdering av kognitiv atferdsterapi for insomni tilpasset personer med psykoselidelser. Vurderingen ble tatt opp i Rådet for metodevurdering ved Oslo universitetssykehus (OUS) den 1. november, og rådet ga sin tilslutning til at metoden innføres i sykehuset. Vurderingen ligger på Folkehelseinstituttets nettsider og kan benyttes av andre helseforetak i Norge.