Thoraxkirurgisk intensiv Rikshospitalet

Thoraxintensiv seksjonen på Rikshospitalet er en del av Hjerte- lunge og karklinikken, underlagt Thoraxkirurgisk avdeling. Seksjonen har til sammen 17 sengeplasser, fordelt på 2 enheter; Thoraxkirurgisk intensiv 1 (TKAI1) og Thoraxkirurgisk intensiv 2 (TKAI2).

Noen av våre ansatte.

Noen av våre ansatte. (Foto: Benjamin Olsen)

Thoraxkirurgisk intensiv har flere lands- og regionsfunksjoner. Seksjonen ivaretar voksne og barn etter kirurgiske inngrep på grunn av sykdommer i hjerte, lunge eller karsystemet. Pasientene inkluderer også akutt kritisk syke barn og voksne som trenger mekanisk sirkulasjonsassistanse. Vi har både et nasjonalt og regionalt ansvar, og oppholdet kan variere fra noen timer til dager og uker. 


Landsfunksjonene våre inkluderer hjerte- og lungetransplantasjoner, sirkulasjonsassistanse med implantasjon av mekanisk hjertepumpe (LVAD) og kirurgisk behandling av barn og voksne med medfødt hjertefeil.


Avdelingens flerregionale funksjoner omfatter pasienter med livstruende hjertesvikt som har behov for sirkulasjonsassistanse som ECMO-behandling og pasienter med akutt thorakal aortadisseksjon/aneurisme.  Andre regionale funksjoner inkluderer operativ behandling av avansert koronarsykdom, klaffelidelser og lungekreft. Pasientgruppene er i en risikogruppe på grunn av kompliserende tilleggslidelser, noe som bidrar til at pasientene trenger intensivbehandling av varierende varighet.


Vi som jobber her er intensivsykepleiere. Vi samarbeider tett med hjerte-og karkirurger og anestesileger. I tillegg har vi en rekke andre faglige støttepersoner i seksjonen. Vi samarbeider også tett med andre spesialister og profesjoner fra ulike fagfelt, for å gi best mulig behandling og oppfølging til pasientene våre.


Søsken, familie og venner er velkommen på besøk. Vi ønsker å ivareta familien på en individuell og omsorgsfull måte.


Enheten har ca 80 ansatte og ledes av seksjonsleder Wenche Arntsen.

Barnestua


Se presentasjon av barne-enheten her (PDF)

 

Filmen tekstet på flere språk:

Presentasjon av enheten på flere språk:
Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Thoraxkirurgisk intensivseksjon
D1 4.etasje
Sognsvannsveien 20 
0372 Oslo
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo