Sengepost - hotell (Thorax, Ullevål)

Sengepost Seksjonen gir primært postoperativ sykepleie til hjerte- og lungeopererte pasienter, men mottar også traumepasienter med thoraxskader som ikke krever intensivbehandling. Sengeposten har 14 fysiske sengeplasser, hvorav 6 er overvåkningsplasser og 8 er sengepostplasser. Overvåkningsplassene er forbeholdt pasienter i en tidlig postoperativ fase som krever noe mer overvåkning enn senere i forløpet. Overvåkningsplassene benyttes også til pasienter med postoperative komplikasjoner som krever hyppigere målinger, hjerteovervåkning, rytmeregulerende medikamenter eller NIV. Kontaktinformasjon TKA3, sengepost ligger i bygg 3, 2. etasje. Telefonnummer: 22 11 91 75 Seksjonsleder er Carina Viken Munch   Hotell Hotellposten har 12 fysiske plasser.  Her legges pasienter som skal til hjerte- og lungekirurgi inn i forkant av operasjon for å gjennomføre nødvendige undersøkelser og forberedelser.   Enheten tar også imot pasienter som skal til hjerteutredning. Forutsetningen for å ligge på hotellposten er at man må klare seg selv og ikke ha behov for medisinsk overvåking. Kontaktinformasjon TKA3, hotellpost ligger i 5. etasje på Ullevål Hotell Telefonnummer: 23 01 61 00 Kontaktperson: Gry Bang

 Praktisk informasjon

 Verdisaker, medisiner og eiendeler

Dersom du er innlagt hos oss får du medisiner her, og du trenger derfor ikke ta med egne medisiner. Unntaket er dersom du skal til hotellposten, da må du ha med deg medisiner for dagene fram til operasjonsdagen. Vi har begrenset plass til bagasje og anbefaler at du pakker lett, ta gjerne med undertøy, toalettsaker, treningstøy/løstsittende tøy og gode sko/tøfler. Verdisaker bør ikke medbringes. Eventuelle verdisaker oppbevares i avdelingen på eget ansvar.

Besøk

Besøkstidene er mellom 18-19.30 på hverdager og mellom 14-15 i helgene. Av hensyn til medpasienter tillates kun 2 personer inne hos deg av gangen. Ønsker du besøk utenom besøkstidene, hør med sykepleier og ta hensyn til medpasienter.

Blomster

Blomster er dessverre ikke tillatt i avdelingen.

Telefon og internett

På sengepost/hotell kan du benytte mobiltelefon, men ta hensyn til medpasienter. Telefon skal ikke benyttes mellom kl 22 og kl 08. Avdelingen har trådløst internett, du kan kople deg til «helse sør-øst» og følge instruksjonene i nettleseren din.

Slik finner du fram

En gate med biler og bygninger på siden

Ullevål Hotell

Kirkeveien 166

0450 Oslo

En bygning med biler parkert foran

Ullevål sykehus Bygg 3

Kirkeveien 166

0450 Oslo